FirmaPrzewożnicyUsługiTaborBank PrzewozówKontakt
 

 
   Bank Przewozów

Dla wygody i efektywności obsługi powierzonych nam ładunków, przygotowujemy w tym miejscu Bank Przewozów. Dzięki naszemi Bankowi Przewozów łatwo i szybko znajdą Państwo przewoźnika lub zaoferują swoje usługi potencjalnym klientom.

Zapraszamy do naszego serwisu w najbliższym czasie. Zaprezentujemy Państwu funkcjonujący Bank Przewozów.

 

Organika Trans
Firma | Przewoźnicy | Usługi | Tabor | Bank Przewozów | Kontakt
 Organika Trans Sp. z o.o.
 z siedzibą: 82-200 Malbork, ul. Boczna 10
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem 000037270, NIP 579-10-04-102
 Kapitał zakładowy: 4 088 000,00 ZŁ.
Atelier.pl. Internet Marketing