FirmaPrzewożnicyUsługiTaborBank PrzewozówKontakt
 

 
   Tabor firmy

Szybki rozwój polskiej gospodarki oraz stale zwiększające się obroty towarowe z zagranicą stwarzają dla polskich firm spedycyjno-transportowych bardzo dobre szanse rozwoju. Szczególnie korzystne perspektywy stoją przed sprawnymi, nowocześnie wyposażonymi firmami. Dlatego Organika Trans Sp. z o.o. stale modernizuje posiadany tabor.

Do dyspozycji naszych Klientów przekazujemy zarówno zestawy kubaturowe jak również ciągniki siodłowe umożliwiające realizację transportu kontenerowego.

Obecnie dysponujemy 32 własnymi zestawami samochodowymi. Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów ofertę przewozową poszerzamy o grupę licznych podwykonawców. Są to sprawdzeni przewoźnicy, z którymi współpracujemy na podstawie wieloletnich umów. Pozwala to nam powiększyć bazę samochodów ciężarowych, które mamy do dyspozycji o kolejne 50 jednostek transportowych.

   Nasza firma

Organika Trans Sp. z o.o. jest jedną z czołowych polskich firm transportowych wyspecjalizowanych w przewozie towarów przestrzennych oraz płynnych surowców chemicznych.    więcej...

   Usługi firmy

Terminowość i rzetelność wykonywanych usług osiągamy poprzez dysponowanie własnym licznym taborem oraz poprzez współpracę ze sprawdzonymi przewoźnikami.    więcej...

   Zapraszamy przewoźników

Zapraszamy do współpracy Przewoźników dysponujących zestawami kubaturowymi o objętości rzeczywistej od 115 m3.    więcej...

 

 

Organika Trans
Firma | Przewoźnicy | Usługi | Tabor | Bank Przewozów | Kontakt
 Organika Trans Sp. z o.o.
 z siedzibą: 82-200 Malbork, ul. Boczna 10
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem 000037270, NIP 579-10-04-102
 Kapitał zakładowy: 4 088 000,00 ZŁ.
Atelier.pl. Internet Marketing